Výstava pro podnikání a franchising

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VSTUPNÉ ZDARMA

Zlatý partner výstavy

Stříbrný partner výstavy

Hlavní partner výstavy

Mediální partner - internet

Mediální partneři

Doporučujeme

Doprovodný program

JEDNODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM (vstup po registraci zdarma!)

bude probíhat v konferenční části. Bude se jednat o prezentace zajímavých témat: marketing, franchising, podpora podnikání, právní otázky a ukázky podnikatelských řešení. Druhá část bude věnovaná prezentacím vystavovatelů a jejich konceptů.

Přednášky, prezentace a diskusní fóra jsou určeny pro všechny návštěvníky, zejména však pro malé a střední podnikatele, laickou i odbornou veřejnost, zástupce z řad franchisových poskytovatelů a příjemců a další cílové skupiny uvedené v bodě vystavovatelé a návštěvníci.

V rámci doprovodného programu vystoupí zástupce vystavujících konceptů a služeb s prezentací a ukázkou vlastní strategie.

Během trvání výstavy bude možné vyslechnout kvalitní referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat odborníky a poradce z franchisového, podnikání, zástupce franchisových systémů a experty na řadu odborných témat.

Škola franchisingu – odborný doprovodný program

TémaVystupujícíFunkce, FirmaČas
Úloha ČAF při rozvoji franchisingu v České Republice, aktivity, členové … Jan Gonda prezident, Česká asociace franchisingu 09.15 - 09.35
Jak vybudovat franchisový koncept
 • franchisový balík, franchisové poplatky
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému,
 • typické a atypické franchisové systémy
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • franchising jako odbytový systém
 • význam franchisingu pro trh
RNDr. Jiří Lošťák franchisový poradce a člen správní rady ČAF 09.35 - 10.05
Kvalitní franchisingová smlouva jako předpoklad fungujícího franchisového systému - obsah, upozornění na možná úskalí … Mgr. Martina Parusová advokátka Kocián Šolc Balaštík 10.05 - 10.45
Představení zajímavých zahraničních franchisových systémů, které vstupují na český a slovenský trh a hledají zde své nové master-franchisové nebo franchisové partnery. Ing. Aleš Tulpa mezinárodní franchisoý poradce, AVEX Systems 10.45 - 11.30
Manuály - základ franchisového konceptu
 • Postup, jak napsat franchisový manuál
 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • ukázky franchisové dokumentace
RNDr. Jiří Lošťák franchisový poradce a člen správní rady ČAF 11.30 - 12.10
Kulatý stůl FRANCHISING V PRAXI - diskuse s představiteli v oblasti franchisingu
- novinky a trendy v oblasti franchisingu
- předpoklady fungování úspěšné franchisy
Moderuje: RNDr. Jiří Lošťák diskuse se zástupci franchisorů a franchisantů, specialistů v oblasti franchisingu - advokátů, poradců 12.10 - 13.10
Marketing jako nástroj franchisového podnikání
 • marketingový plán - základní stavební kámen franchisového konceptu
 • analýza situace, stavu, cílových skupin, metody a zdroje
 • pravidla lokálního PR a reklamy ve franchisingu
 • rozpočet pro marketing franchisového konceptu
 • jasně vymezená osobní odpovědnost za marketing ve franchisovém konceptu
Bc. Milan Nerud Marketingový specialista 13.10 - 13.30
GDPR ve franchisových systémech
 • praktické zkušenosti s aplikací nových pravidel při zpracování osobních údajů
 • odpovědi na otázky z praxe
JUDr. David Karabec advokát 13.30 - 14.10
Kulatý stůl FAKTORY ÚSPĚCHŮ VE FRANCHISOVÉM SYSTÉMU
- diskuse se zástupci franchisových systémů
Kamila Zárychtová ředitelka, B4B Česká republika 14.10 - 15.10

Doprovodný program - prezentace franchisových konceptů