Výstava pro podnikání a franchising

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VSTUPNÉ ZDARMA

Zlatý partner výstavy

Stříbrný partner výstavy

Hlavní partner výstavy

Mediální partner - internet

Mediální partneři

Doporučujeme

Příležitost jak prezentovat zajímavý podnikatelský nápad!

Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Všechny výhody a možnosti franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek uvidíte na výstavě pro podnikání a franchising v Praze 22. a 23. února 2013. Pořadatelem této výstavy a doprovodné konference je Franchise & Retail Academy.

(Monika Hrubalová, odborná poradkyně výstavy, časopis Brand & Stories 05/2012(

Poptávka uspořádat tuto výstavu vznikla na podnět samotných vystavovatelů. V této oblasti podnikání je stále otevřený prostor pro aktivní získávání nových kontaktů a výměnu informací. Očekáváme, že výstava bude atraktivní také díky tomu, že nabízí prostor pro jedinečnou příležitost zviditelnit se ve franchisingovém podnikání a oslovit budoucí partnery. Pro ty, kteří hledají konkrétní nabídky i obecné návody jak se co nejlépe a nejrychleji zapojit do nízko-rizikového podnikání pod propůjčenou značkou a také pro ty, kteří hledají osvědčené podnikatelské nápady a chtějí v podnikání následovat úspěšné. Věříme, že svým pojetím, propojením konferenční a výstavní části, jako i dostatečným důrazem pro networking bude zajímavou a výjimečnou v oboru“, říká Monika Hrubalová, odborný poradce výstavy.

Připravovaná výstava tak vytvoří adekvátní prostředí pro přípravu na rozšíření tradičních a vstup nových značek do prostředí českého a slovenského podnikání. Stane se tak místem nabídky a poptávky nejenom pro franchisové podnikání, ale i pro ty, kteří nabízí služby a zboží především pro širší oblast středního podnikání. Očekává se od ní prezentace nových nápadů, trendů a podnikatelských inovací.

Tento nový výstavně konferenční projekt si přeje naplňovat tři N:

Nové příležitosti – v Praze se výstava v této oblasti podnikání nekonala. Je tady několik konferenčních projektů, nicméně jsou postavené na jiné myšlence. Pořadatel nabízí tradiční formu výstavy, pro návštěvníky vstup po registraci zdarma, propojení vystavovatelů a návštěvníků, bezplatnou účast na konferenci. Slavnostní společenská část však bude jenom pro pozvané odborníky, účastníky a hosty.

Nový koncept - propojení s dalšími marketingovými aktivitami oboru - výstava je jedním z článků nové koncepce a systematické
propagace oboru.

Noví návštěvníci - návrat do Prahy s její dostupností zjednoduší návštěvu některým návštěvníkům z Čech, kteří z časových důvodů nemají prostor navštívit moravskou metropoli. Zároveň je zcela patrné, že koncentrace možností pro franchising a šíře poptávky a nabídky je právě zde.

Výstava vytváří prostředí, chce inspirovat, vzdělávat a motivovat. Přinese návštěvníkům výrazné osobnosti z oblasti franchisingu a byznysu. Po celou dobu akce to bude kolem třiceti pěti přednášek koncentrovaných do dvou dnů. Nový formát konference zaměřený na vytváření příležitostí pro nová setkání propojí zájemce a franchisové podnikatelé přímo na výstavě, kde vznikne ideální atmosféra pro navázání nových známostí a příležitostí.

Pořadatel výstavy připraví Speaker’s corners, kde bude možné diskutovat o proběhlých přednáškách s řečníky, Meeting Pointy pro další domluvení schůzek na dedikovaných místech s fontánkami kávy.

První den konference se uskuteční vyhlášení osobnosti z řad franchisingu pod heslem „Poznej celebritu, která pro obor znamená hodně“ a nabídne její životní příběh. Součástí společenské části budce i vyhlášení Start_Up projektu roku.

Střednědobou vizí je organizovat pravidelně minimálně jednou v roce specializovanou výstavu pro podnikání a franchising v konferenčních a výstavních prostorách v Praze. Na příští léta pořadatel plánuje progresi do dalších oborů souvisejících s podnikáním a vzděláváním v oboru, čím si přeje rozšířit portfolio zájemců o podnikání. Letos bude výstava realizována ve dvou výstavních dnech, situována na pátek a sobotu.

Výstava bude místem nabídky a poptávky nejen po franchisové podnikání, ale i pro ty, kteří nabízí své služby a zboží především pro oblast malého a středního podnikání, místem komunikace se zákazníky a prezentací nových nápadů.

Souběžně probíhající dvoudenní konference přinese zajímavé témata: marketing, franchising, podpora podnikání. Hlavním posláním bude také prezentace franchisových systémů a networking.

Návštěvníci výstavy jsou očekáváni převážně z řad zájemců o franchisové podnikání, potenciálních master franchisantů a franchisantů. Jsou zváni návštěvníci, kteří si přejí zahájit své podnikání právě touto formou. V neposlední řadě pořadatel bude zvát malé a střední podnikatelé a jejich zaměstnance, studenty vysokých škol i laickou veřejnost.