Výstava pro podnikání a franchising

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VSTUPNÉ ZDARMA

Zlatý partner výstavy

Stříbrný partner výstavy

Hlavní partner výstavy

Mediální partner - internet

Mediální partneři

Doporučujeme

Informace o výstavě pro návštěvníky

Vize a cíle výstavy o podnikání a franchisingu

Naší vizí je organizovat pravidelně minimálně jednou v roce specializovanou výstavu pro o podnikání a franchising ve výstavních prostorách v Praze. Výstava  se  stane místem, kde se opakovaně a pravidelně budou setkávat odborníci a podnikatelé z  franchisového a jiného malého a středního podnikání se zájemci o tuto nabídku z řad odborné i laické veřejnosti a dále se zástupci veřejné a státní správy, specialisty a odborníky z různých profesí (marketing, daně, právo, finance, atd.), jakož i se zástupci medií.

Výstava bude místo nabídky a poptávky nejen po franchisovém podnikání, ale i pro ty, kteří nabízí své služby a zboží především pro oblast malého a středního podnikání, místo komunikace se zákazníky a prezentace nových nápadů, trendů a podnikatelských inovací.

Komu je výstava určena:

•    Je určena pro všechny, kteří působí v oblasti malého a středního podnikání a franchisingu
•    Jako místo komunikace se zákazníky a zájemci o nákup franchisové licence
•    Prezentace nových nápadů a trendů v malém a středním podnikání a franchisingu
•    je organizována jako konferenčně-prezentační akce s bohatým a kvalitním doprovodným programem
•    představuje místo, setkávání odborníků a podnikatelů se zájmem o  franchisový  způsob podnikání  a nabídku franchisových licencí 

Vstupné bez registrace činí 200 Kč.